bannerADN.gif

DECRETO LEY 7/2020 GENERALITAT CATALUÑA

Hoy se ha publicado en el DOCG
el DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, dictat per la Generalitat de Catalunya.
Como ya os adelantamos ayer 18 de marzo, publicamos la nota de prensa en que la Generalitat de Cataluña se comprometía a seguir abonando a las empresas los servicios de seguridad y Vigilancia aunque se cierren, para así evitar posibles ERTES.
Tal y como marca el art. 1.6 de dicho decreto
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
 
"1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, , els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics.
 Atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es declara amb efectes del dia 16 de març de 2020 la suspensió d'execució d'aquests contractes amb els mateixos efectes previstos als punts 2 a 5 de l'article anterior. En cas que a causa de les mesures adoptades es produeixi una reducció de les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, si bé en el cas que la prestació objecte del contracte resulti innecessària, tal i com s'ha indicat, es produirà la suspensió total."
 
Al mismo tiempo que habíamos solicitado una aclaración al Departament de Treball, ACAES por otra parte también lo ha hecho y la respuestas han sido las mismas, por lo cual entendemos que la Generalitat de Cataluña no dejará de pagar para evitar ERTE en los servicios dependientes de ella.
https://drive.google.com/file/d/1ALYHrpgmFnga3wkR3KuGxzLfRsSnuxmL/view?usp=sharing