bannerADN.gif

GRACIAS A VOSOTR@S

El pasado 21 de Noviembre del 2019 se celebró
la 7a edició del Dia Català de la Seguretat Privada, donde el "Departament D'Interior" realizó la entrega de menciones a los profesionales de la seguridad Privada.
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/379482/interior-reconeix-professionals-seguretat-privada-seva-contribucio-sistema-seguretat-catalunya
 Este año ha sido especial para ADN SINDICAL SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA, no solo somos el sindicato profesional mayoritario en representación sindical, sino también los únicos que hemos tenido el honor de recibir de la Generalitat de Cataluña una PLACA DE HONOR, tal y como expone la resolución del "Conseller d'Interior" que adjuntamos.
 https://drive.google.com/file/d/1sZb6Rz_odxHCYPSbUswlD24tjhgLpTkU/view?usp=sharing
 "La Comissió d’Avaluació per a la concessió de mencions en l’àmbit de la seguretat privada a Catalunya ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de l'esforç i dedicació de l’entitat ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña, pels quals ha destacat en la contribució a la millora en la prestació dels serveis de seguretat privada a Catalunya realitzant aportacions rellevants al sector i contribuint, amb la seva exemplaritat profesional i cooperació, als interessos dels ciutadans i ciutadanes i de les institucions públiques en matèria de seguretat a Catalunya.
Al llarg dels darrers anys, ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña s’ha distingit per la seva dedicació i compromís amb el sector de la seguretat privada. Especialment, escau destacar els esforços esmerçats per aquesta organització sindical en la defensa dels drets dels treballadors de la seguretat privada i en la lluita contra l’intrusisme professional en aquest sector."
Esta Placa de Honor es vuestra, ya que gracias a vuestro esfuerzo y apoyo ADN SINDICAL SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA ha realizado varias denuncias que han sido utilizadas para acabar no solo con el intrusismo de la seguridad privada, sino con verdaderas mafias de extorsión, os adjuntamos los ejemplos:
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/item/192-adn-sindical-denuncia-el-intrusismo-que-permite-la-generalitat-de-cataluna
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/item/86-adn-sindical-corrupcion
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/item/85-ayuntamiento-medallas-mina
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2017/item/305-intrusismo-y-fgc
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2017/item/290-solos-contra-la-corrupcion
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2017?start=80
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2018/item/415-sancion-por-intrusismo
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2018/item/407-icub-controladores-vs
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2018/item/382-el-ayuntamiento-fomenta-el-intrusismo
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2019/item/513-intrusismo-otra-vez
 
ADN SINDICAL SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA hace realidades, actúa, no vende humo.