bannerADN.gif

CODI DE BONES PRACTIQUES

Hace unos días se publico en el DOGC el Codi de bones practiques en Seguretat Privada.
Os transcribimos literalmente "Mitjançant el Decret 233/1998, de 30 de juliol, es va crear el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada com a òrgan consultiu adscrit al Departament d'Interior, al qual correspon promoure la coordinació dels sectors implicats en aquesta matèria en l'àmbit de Catalunya. En l'exercici de les seves funcions i amb la finalitat de proporcionar a empreses, professionals i usuaris de serveis de seguretat privada a Catalunya un catàleg de principis i compromisos orientats a garantir una actuació ètica i lleial, així com l'assoliment del màxim nivell possible de qualitat en el sector, el Consell va acordar promoure l'elaboració d'un codi de bones pràctiques per a proveïdors i usuaris de serveis de seguretat privada a Catalunya." Este "Codi” sería una buena propuesta si dejase bien claro que las empresas que no cumplan con el convenio de Seguridad Privada no pudieran optar a las licitaciones de la Administraciones Locales y de la Generalitat. Hace unos años, hubo unos sindicatos que representando la mayoría de la parte Sindical del Sector de Seguridad Privada no lo quisieron firmar, ahora por lo que vemos es que los que están representando el sector firman cualquier cosa por salir en la foto.

 

VER CODI BONES PRACTIQUES