bannerADN.gif

DIA CATALÀ DE LA SEGURETAT PRIVADA 2016

Ens plau comunicar-vos que el proper dijous 24 DE NOVEMBRE, tindrà lloc l'acte de celebració del DIA CATALÀ DE LA SEGURETAT PRIVADA 2016.

 

En el decurs del qual es farà entrega de les distincions a empreses, personal de seguretat privada, persones, entitats jurídiques i col·lectius, que han excel·lit en el compliment de les seves funcions i especialment en la col·laboració amb les administracions públiques i amb les forces i cossos de seguretat en l'àmbit territorial de Catalunya; així com a d'altres persones, entitats jurídiques i col·lectius específics que es distingeixin per les seves contribucions en l'àmbit dels serveis privats de seguretat a Catalunya.

L'acte tindrà lloc a la seu del Complex Central del Cos de Mossos d'Esquadra

 L'ordre de l'acte previst serà el següent:

10.00 h

Obertura de portes i accés de convidats

10.30 h

Inici de l'acte de celebració del Dia Català de la Seguretat Privada
2016

 Salutació a càrrec del SR. JORDI JARDÍ, director d'Administració de
la Seguretat

 Salutació a càrrec del SR. JOSEP L. TRAPERO, comissari en cap del Cos
de Mossos d'Esquadra

 LLIURAMENT DE DISTINCIONS

 Parlament d'un representant dels guardonats/des

 Cloenda de l'acte a càrrec de l'HBLE. SR. JORDI JANÉ, conseller
d'Interior del Govern de Catalunya