Author - gabriel sanchez

LICITACION DE CIMALSA ANULADA

El pasado 22 de Octubre del 2021 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) publico la licitación de "Contracte per a la prestació del...