TUMBADA LICITACIÓN Habitatge de Catalunya


TUMBADA LICITACIÓN Habitatge de Catalunya

Nueva actuación de ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA para la profesionalización del sector de la seguridad privada en Cataluña.

“Assumpte: acusament de recepció (ref. IP 676/2022)

En data 17 de març, heu fet arribar a aquesta Subdirecció General un escrit per mitjà del qual denuncieu presumptes irregularitats en un servei de vigilància i protecció que es podria arribar a prestar en un establiment d’oci nocturn de la localitat de Blanes.”

ver redactado de la denuncia.

Y el pasado 14 de Noviembre del 2022 nos llega lo siguiente:

Resumen:

“Un cop finalitzades les actuacions prèvies, us informem que en relació amb els fets denunciats s’ha acordat iniciar un procediment administratiu sancionador en matèria de seguretat privada.”

Seguimos trabajando con y para el sector de la Seguridad Privada.