SANCIÓN A CENTINEL UNIVERSAL, GRACIAS UCSP


SANCIÓN A CENTINEL UNIVERSAL, GRACIAS UCSP

“Assumpte: comunicat resultat actuacions (ref. IP 697/2022)

En data 28 d’abril de 2022 se’ns va donar trasllat de l’escrit que vàreu presentar davant la Unitat Territorial de Seguretat Privada de Barcelona del Cos Nacional de Policia, per mitjà del qual denunciàveu l’empresa “Centinel Universal”, pel fet de realitzar publicitat, a internet, de serveis de seguretat privada contravenint la normativa vigent en matèria de seguretat privada.

Arran de l’anterior, es va obrir el període d’informació prèvia amb referència IP 697/2022, i, un cop finalitzades les actuacions prèvies, us informem que s’ha acordat iniciar un procediment administratiu sancionador en matèria de seguretat privada.”

ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA sindicato profesional mayoritario del sector, sigue trabajando para y con el Sector de la Seguridad Privada, y como sabemos que a la Generalitat de Cataluña “les gusta” el sello del Cuerpo Nacional de Policía, pues seguiremos presentando alguna denuncia a través de ellos.