ADN SINDICAL 2 DEPARTAMENT DE JUSTICIA 0


ADN SINDICAL 2 DEPARTAMENT DE JUSTICIA 0

Desde ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA hemos conseguido anular  una licitación del “Departament de Justicia” referente a un “Servei de vigilància remota de persones penades” ya que el objeto de la licitación queda claramente demostrado que la tendríamos que realizar el sector de la Seguridad Privada:

LICITACIÓN

L’objecte d’aquest contracte és l’execució d’un servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota, amb GPS, de persones sotmeses a mesures penals a la comunitat, imposades pels Jutjats i Tribunals que inclouen aquest tipus de restricció, i el control de persones internes en compliment de l’article 86.4 del Reglament penitenciari.

L’objectiu, depenent del sistema de control, és:

  1. El seguiment electrònic permanent mitjançant dispositiu GPS de persones sotmeses a una mesura penal a la comunitat que incorpora aquesta restricció.
  2. El monitoratge, seguiment i vigilància remota de presència o absència del lloc que s’estableixi, de persones subjectes a control, dels centres penitenciaris de Catalunya, amb o sense control d’alcohol.

 

La Administración Pública la quería otorgar a una empresa de telecomunicaciones y otra vez con la profesionalidad que nos caracteriza, hemos obligado otra vez al Departament de  Justicia a cumplir con la legislación vigente.

 

DESISTIMIENTO

 

Seguimos profesionalizando el sector de la seguridad privada y creando puestos de trabajo.