LA OAC INVESTIGA AL AYTO DE BARCELONA


LA OAC INVESTIGA AL AYTO DE BARCELONA

El pasado 1 de Octubre del 2020 la OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
nos ha notificado que la denuncia que interpusimos y que ya publicamos el pasado 2 de Junio:
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2019/item/618-estrategias-piratas-del-ayuntamiento-de-barcelona
Pues de análisis pasa a investigación Exp 131/2020:
https://drive.google.com/file/d/11rt7VYzI7yLRI8wjdbrlf4-fLGAR8zR1/view?usp=sharing
“iniciar actuacions d’investigacio en relació amb els fets vinculats amb un possible incomplíment de la normativa de contractació en l’adjudicació del contracte dels “Serveis Auxiliars de suport per a talls de transit en caps de setmana ¡ festius en algunes vies de la ciutat de Barcelona, per tal de garantir la salut pública de la ciutadania en la fase de desconfinament del COVID 19 cop a la normalitat”, atés que dels fets denunciats i de l’análisi dels mateixos s’ha pogut deduir un possible cas concret d’us o destinació il-legal de fons públic so qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflictes d’interessos o I’us en benefici privat d’informacions derivades de les funcions própies del personal al servei del sector públic,d’acord amb alló previst en 1’art. 1.2 de la Llei U/2008, del 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya.”
ADN SINDICAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE CATALUÑA, es el único sindicato profesional de la seguridad privada que está demostrando con hechos reales que no va permitir la corrupción ni en los estamentos públicos ni privados y a los hechos nos remitimos y en la web podéis ver que el Ayuntamiento de Barcelona no será ni el primero ni el ultimo si se realizan las cosas mal.